Cây đàn hương (SANTALUM ALBUM)

Bình quân doanh thu khi trồng đàn hương là gần 1,5 triệu USD/ha/năm, tương đương 27 tỉ đồng/ha/năm, cao gấp hàng trăm lần các cây rừng khác. Có thể nói, đây là cây “hoàng kim” giá đắt như vàng.
Xem thêm

Tại sao lại phải trồng cây khác bên cạnh cây đàn hương?

Cây đàn hương là một loại cây có giá trị kinh tế cao: Nó có chứa một loại dầu thơm gọi là dầu đàn hương. Do đó, gỗ của loại cây này rất thơm, mà mùi thơm đó lại tồn tại rất lâu bền. Loại dầu thơm được chiết suất từ gỗ cây đàn hương đã được sử dụng như một loại xem chi tiết...