Các vấn đề thường gặp phải khi ươm giống Đàn hương

Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về lâm sinh của cây đàn hương đã được thực hiện, việc cung cấp cây giống vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn ươm giống. Một số vấn đề thường thấy như sau:

Các vấn đề thường gặp phải khi ươm giống Đàn hương

1. Chất lượng hạt thấp:

Hạt chất lượng thấp phụ thuộc vào điều kiện của cây mẹ. Cây mẹ lý tưởng là cây hơn 20 năm tuổi, khỏe mạnh và nồng độ santalol cao. Số lượng cây đàn hương mẹ giảm khiến cho việc thu hoạch hạt đàn hương chất lượng cao khó khăn hơn.

2. Cạnh tranh dưỡng chất:

Cây đàn hương là một loài cây ký sinh. Điều này đồng nghĩa với việc chúng cần có cây chủ cung cấp dinh dưỡng. Sự cạnh tranh dinh dưỡng xuất hiện giữa cây đàn hương và cây chủ.

3. Thiếu nước:

Điều kiện độ ẩm là một yếu tố quan trọng trong việc ươm giống cây đàn hương. Thiếu độ ẩm sẽ làm hạt chậm nảy mầm, thậm chí không nảy mầm.. Do đó, các quy định về thành phần độ ẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc gây giống chất lượng cao.

4. Môi trường gieo hạt:

Môi trường đất có thể ảnh hưởng đến độ ẩm và khả năng thoát nước và cả hai điều kiện này đều ảnh hưởng đến sự sống của hạt nảy mầm.

5. Sâu bọ và dịch hại:

Loại bệnh thường gặp ở vườm ươm là londoh (một loại nấm sâu trắng), loài sâu thông dụng nhất là sâu ăn lá, cả hai loài này đều có khả năng giết chết số lượng lớn hạt nảy mầm.

 Các vấn đề thường gặp phải khi ươm giống Đàn hương

Theo Tigor Butar Butar, S.Agung Sri Rahardjo and  Widnyana.

Ý kiến của bạn